Shared: 29 tabs
Scan this QR code using the Barcode Scanner app on your mobile or tablet
About OneTab
Soutěž českých start-upů ovládl lokalizační systém Sewio | BusinessInfo.cz
Pro podnikatele jsou připraveny možnosti konzultací o zemích SNS | BusinessInfo.cz
Do konce března mohou obce opět žádat o podporu na odstranění bariér | BusinessInfo.cz
Středoevropský fond podpoří inovace, Česko do něj vloží 22 milionů eur | BusinessInfo.cz
CzechInvest představil v Jihomoravském kraji možnosti podpory a regenerace brownfieldů | BusinessInfo.cz
Zpráva Evropské komise o ekonomickém vývoji Dánska | BusinessInfo.cz
Google opět zve české firmy do Exportního akcelerátoru | BusinessInfo.cz
Ministerstvo zemědělství začne nově podporovat nákup plemenných zvířat | BusinessInfo.cz
Jak zvýšit kvalitu kampaně? Co dělat, když přichází málo zákazníků nebo když je inzerce příliš drahá | BusinessInfo.cz
Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 8. týden 2016 (částky 22 – 25 Sb./5 Sb. m.s.) | BusinessInfo.cz
Strukturální fondy EU - Výzva pro uchazeče na pozici hodnotitelů projektových návrhu v programu Interreg DANUBE
Výběr dodavatele v OP PIK dle Zákona o veřejných zakázkách v režimu otevřeného a zjednodušeného podlimitního řízení | CzechInvest
Odstartoval příjem žádostí na protipovodňové projekty za 1,65 miliard korun - aktuality a tiskové zprávy - opzp.cz
Aqua-Therm nabízí informace o kotlíkových dotacích i programu Nová zelená úsporám - aktuality a tiskové zprávy - opzp.cz
Podpora zaměstnanců ohrožených propouštěním, ESF v ČR
Únorová Priorita představuje zvýhodněné půjčky od SFŽP ČR - aktuality a tiskové zprávy - opzp.cz
Strukturální fondy EU - Workshop k uzavírání období 2007–2013 ocenili zástupci všech zemí V4
Celkem 3,6 miliardy korun pro Vysočinu – proplaceno, ukončeno, v provozu - ROP JV
MPO | Úřední deska | Oznámení o vyhlášení výběrového řízení podle služebního zákona
Strukturální fondy EU - UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE 16. výzvy IROP „Energetické úspory v bytových domech"“
Výběr dodavatele v OP PIK | CzechInvest
Strukturální fondy EU - UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE 11. a 12. výzvy IROP „Sociální podnikání“
Strukturální fondy EU - Na modernější a dostupnější systémy veřejné správy je z IROP připraveno 1,3 miliardy korun
MPO a CzechInvest seznamují podniky s konceptem Průmysl 4.0 | Předpisy, normy, vzory a příklady z oblasti kvality, ISO a strojních zařízení.
25. mezinárodní konference „Měřicí technika pro kontrolu jakosti“ | Předpisy, normy, vzory a příklady z oblasti kvality, ISO a strojních zařízení.
Novinky v legislativě pro 9. týden roku 2016 | Předpisy, normy, vzory a příklady z oblasti kvality, ISO a strojních zařízení.
Roste význam vedoucích pracovníků při personální práci | Předpisy, normy, vzory a příklady z oblasti kvality, ISO a strojních zařízení.
Témata do školení zaměstnanců o zajišťování BOZP | Články na témata bezpečnost práce, Legislativa a komentáře, Poradna BOZP, Ochrana zdraví při práci, Prevence rizik, Technicko-bezpečnostní rozbory činností, Školení a vzdělávání BOZP, Vzorová dokumentace BOZP
Novela zákona o ochraně ovzduší prošla prvním čtením | Rádce pro podnikovou ekologii, odpady, ochranu ovzduší, EMS, nakládání s chemickými látkami a integrovanou prevenci.